VAD ÄR DET EGENTLIGEN SOM HÄNDER I MULLSJÖ?

Transparens och dialog är viktigt i en demokratisk process.

Vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 230227 lyfts frågan om lokalförsörjningen för Sandhems skolas verksamhet upp för allra första gången. Vid samma sammanträde föreslås politikerna gå till beslut på ett underlag som helt saknar alternativa lösningar.

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att förvaltningen återkommer med alternativa lösningar för flytt av skolverksamheten. Här finns ett klart och tydligt uppdrag till skolchefen att ta fram alternativa lösningar. Vi förväntar oss att ett sådant alternativ, i enlighet med politikernas vilja, skall ligga på bordet vid nämndens nästa sammanträde.

TACK FÖR DIN ANMÄLAN!
FÖR ATT GÖRA DET LITE SMIDIGARE VID ENTRÉN GÅR DET BRA ATT BETALA INTRÄDET REDAN NU. DET GÖR DU ENKLAST VIA SWISH. MÄRK INBETALNINGEN MED "AW" + DITT NAMN.
SWISHA 150 kr till
123 404 51 83