Höst 2020
Hälsoproblem på Rödluvan
Personal mår dåligt (sammanställning av utredning, kommunens dokument)

Under hösten 2020 började personalen på Rödluvans förskola i Sandhem uttrycka att ett antal av dem inte mådde bra och att detta misstänktes vara kopplat till lokalerna. Även skolpersonalen har under denna period utryckt irritation i ögon och luftvägar. Detta har kopplats till ventilationen.

Notera att kommunen i sin sammanställning väljer att plocka bort det faktum att ventilationen varit avstängd! (se Previas rapport)

Ladda ner kommunens sammanställning här

Höst 2020
Hälsoproblem på Rödluvan
Utlåtande Rödluvans förskola

Medarbetare har besväri sitt arbete på Rödluvan som härrör från olika lukter och upplevd instängd luft underhösten 2020 och framåt. Rödluvans golv är renoverade 2019/2020. Alldeles nyligen upptäcktes att ventilationsfläktar på taket till lokalerna var avstängda, dessa har nyligen startas upp och ventliationen får på full effekt då personal är på plats.

Ladda ner hela Previas rapport här

Mars 2021
Okulär besiktning Previa
Okulär besiktning Previa

I början på mars 2021 besökte en arbetsmiljöingenjör från Previa lokalerna för en så kallad okulär besiktning. Denna typ av besiktning innebär att provtagning och förstörande undersökning ej genomförs. Besöket resulterade i en rapport med åtgärdsförslag som levererades den 25 mars 2021. Även skolpersonalen har under denna period utryckt irritation i ögon och luftvägar. Detta har kopplats till ventilationen.

Juni 2022
OVK Utförs
Obligatorisk kontroll av ventilation

I juni 2022 utfördes en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) i byggnaden. I skoldelen fick den icke godkänt resultat utifrån ljudproblematik.

November 2022
Handlingsplan
Handlingsplan tas fram

En handlingsplan togs fram i början av november 2022. Mullsjö kommun med referens Lina Bergendahl har ställt frågan till M Proj AB att utföra en statusinventering avseende fukt och innemiljö i Sandhems skola. Uppdraget innefattar inte utredning av orsak eller omfattning av eventuella skador. 

December 2022
Statusinventering fukt/innemiljö
Okulär besiktning Proj AB

En handlingsplan togs fram i början av november 2022.

TACK FÖR DIN ANMÄLAN!
FÖR ATT GÖRA DET LITE SMIDIGARE VID ENTRÉN GÅR DET BRA ATT BETALA INTRÄDET REDAN NU. DET GÖR DU ENKLAST VIA SWISH. MÄRK INBETALNINGEN MED "AW" + DITT NAMN.
SWISHA 150 kr till
123 404 51 83