Båtbryggor vid kaspers vik

Båtbryggan

Bakgrund

Redan då vi tog över driften av båtbryggan i Sandhemssjön 2020 fanns ett behov av fler båtplatser. Vi beslutade att jobba för ytterliggare en brygga.

Mål med projektet

Vårt mål är att främja besöksnäring och fisketurism genom att locka fler personer till vackra Sandhemssjön. Vår förhoppning är att en ny brygga är på plats 2023.

Budget

Detta projekt är just nu vår mest kostsamma projekt och det drivs med genom Leader Östra Skaraborg och Mullsjö Kommun.

Om Sandhemssjön

C:a 84 ha. Maxdjup c:a 11 meter.
Rikligt med abborre, gädda och mört. Finns även brax, sutare och lake. Fiskekort gäller från 14 års ålder.
Idag finns 23 båtplatser vid den nuvarande bryggan. Är du intresserad av en båtplats går det bra att ställa sig i kö.

PRIS FÖR BÅTPLATS

En båtplats kostar 1500kr. Utöver denna kostnad tillkommer en årsavgift på 450 kr. Vill du hjälpa till med i och upptagning av bryggorna på våren och hösten dras 50 kr av på årsavgiften. Du kan sälja din båtplats vidare för 750 kr.

STÄLL DIG I KÖ

TACK FÖR DIN ANMÄLAN!
FÖR ATT GÖRA DET LITE SMIDIGARE VID ENTRÉN GÅR DET BRA ATT BETALA INTRÄDET REDAN NU. DET GÖR DU ENKLAST VIA SWISH. MÄRK INBETALNINGEN MED "AW" + DITT NAMN.
SWISHA 150 kr till
123 404 51 83