Sandhems framtidsförening

BÅTPLATSER I SANDHEMSSJÖN

Båtplats i Sandhemssjön
Idag finns 28 båtplatser vid våra två båtbryggor. Är du intresserad av en båtplats går det bra att ställa sig i kö.

PRIS FÖR BÅTPLATS

En båtplats kostar 1 500kr. Utöver denna kostnad tillkommer en årsavgift på 500 kr. Vill du hjälpa till med i och upptagning av bryggorna på våren och hösten dras 50 kr av på årsavgiften.

STÄLL DIG I KÖ

Bakgrund

Redan då vi tog över driften av båtbryggan i Sandhemssjön 2020 fanns ett behov av fler båtplatser. Vi beslutade att jobba för ytterliggare en brygga som nu finns på plats.

Mål med projektet

Vårt mål är att främja besöksnäring och fisketurism genom att locka fler personer till vackra Sandhemssjön. En andra brygga är nu på plats och vi har även jobbat hårt med att rensa i hamnen för att skapa ännu bättre förutsättningar för att hyra en båtplats.

Budget

Projektet drevs med egna medel samt genom leader.

Om Sandhemssjön

C:a 84 ha. Maxdjup c:a 11 meter.
Rikligt med abborre, gädda och mört. Det finns även brax, sutare och lake. Fiskekort gäller från 14 års ålder.
TACK FÖR DIN ANMÄLAN!
FÖR ATT GÖRA DET LITE SMIDIGARE VID ENTRÉN GÅR DET BRA ATT BETALA INTRÄDET REDAN NU. DET GÖR DU ENKLAST VIA SWISH. MÄRK INBETALNINGEN MED "AW" + DITT NAMN.
SWISHA 150 kr till
123 404 51 83