Sandhems framtidsförening

MARKNADSFÖRA SANDHEM

Sandhem By Night

Bakgrund

När vår förening grundades identifierade vi det som en av våra främsta uppgifter att vända den nedåtgående befolkningstrenden och istället främja en positiv utveckling. En nyckelaspekt av detta arbete är att säkerställa och stärka tillgängligheten av samhällsservice såsom skola, förskola, livsmedelsaffär, restaurang samt andra nödvändiga tjänster. Genom att öka antalet invånare skapar vi en tryggare miljö och främjar en blomstrande gemenskap. Vårt fokus ligger på att bevara och förbättra dessa grundläggande samhällstjänster, inklusive lokala butiker och tågstationer, för att skapa en livskraftig och hållbar framtid för alla invånare i Sandhem och kommunen.

Mål med projektet

Målet är att få fler personer att bosätta sig i Sandhem och framförallt öka elevunderlaget. Vi har redan nu sett en otroligt positiv tillväxt i befolkningsstatistiken från att vårt arbete startades. Vårt långsiktiga mål är att uppnå en befolkning på 1000 invånare i centrala Sandhem. Genom strategiska åtgärder och samhällsengagemang strävar vi efter att skapa en attraktiv, hållbar och välkomnande miljö som inte bara drar till sig nya invånare utan även turister som vill besöka vårt Sandhem.

Budget

Vi har avsatt 10 000 kr till marknadsföring.
Klicka på staplarna för att se exakta siffror.
TACK FÖR DIN ANMÄLAN!
FÖR ATT GÖRA DET LITE SMIDIGARE VID ENTRÉN GÅR DET BRA ATT BETALA INTRÄDET REDAN NU. DET GÖR DU ENKLAST VIA SWISH. MÄRK INBETALNINGEN MED "AW" + DITT NAMN.
SWISHA 150 kr till
123 404 51 83