MARKNADSFÖRA SANDHEM
I SOCIALA MEDIER

Båtbryggan

Bakgrund

Då vår förening startades var kanske den viktigaste pusselbiten att bryta den negativa befolkningstrenden till positiv för att säkra service som skola, mataffär och annan typ av service.

Mål med projektet

Målet är att få fler personer att bosätta sig i Sandhem och framförallt få in fler barn i skolklasserna. Vi har redan nu sett en otroligt positiv tillväxt i befolkningsstatistiken

Budget

Vi har avsatt 10 000 kr till marknadsföring.

Befolkningstillväxt

Vi mäter befolkningstillväxten i Sandhems tätort genom att mäta två nyckelkodsområden som tillsammans täcker Sandhems tätort. Mäter man hela Sandhem med ytterområden såsom, Utvängstorp, Broholm, m.fl. blir siffran betydligt högre. Vi håller oss dock till tätorten i dessa mätningar.
TACK FÖR DIN ANMÄLAN!
FÖR ATT GÖRA DET LITE SMIDIGARE VID ENTRÉN GÅR DET BRA ATT BETALA INTRÄDET REDAN NU. DET GÖR DU ENKLAST VIA SWISH. MÄRK INBETALNINGEN MED "AW" + DITT NAMN.
SWISHA 150 kr till
123 404 51 83