Vi vill behålla vår skol- och fritidsverksamhet i Sandhem

Vi som står bakom denna namninsamling är Sandhems Framtidsförening, Sandhems Samhällsförening, Sandhems Hembygdsförening, Sandhems Idrottsförening, vårdnadshavare med barn i Sandhems skola samt flertalet av Sandhems företagare.

Med anledning av att Mullsjö Kommun meddelat att skolan i Sandhem är under nedläggningshot så vill vi arbeta för att hitta en lösning så att vi kan behålla vår skola.

Vi vill agera nu för att tillsammans hitta en lösning för att ha kvar förskoleverksamhet, skolverksamhet och fritidsverksamhet i Sandhem. Vi vill inte att våra barn från förskoleklass och uppåt ska behöva åka till Mullsjö för att få undervisning och fritidsverksamhet.

Att lägga ner skolan i Sandhem kommer få stora negativa konsekvenser för vårt samhälle och dess framtid när det gäller trygghet, tillväxt och att utvecklas tillsammans. Att behålla skolan, barnen och ungdomarna i Sandhem är en viktig del i att ha en levande lokalmiljö och att bevara och utveckla vårt lokala samhälle. Ett beslut att lägga ner skolan skulle påverka om man vill bo i Sandhem eller inte och om man vill flytta hit.

Vi vill behålla förskola, skola, samt fritids i Sandhem, skriv ditt namn på listan nedan för att visa ditt stöd. En samlad lista kommer att lämnas till våra lokala politiska partier.

Så lät det före valet.

Före valet 2022 frågade vi våra lokala partier om vår skolas framtid. 
Frågan vi ställde var ”Hur ser ni på framtiden för Sandhems skolan?”

Nedan kan du ta del av de svar som då lämnades.

Vi Socialdemokrater månar om skolan i Sandhem. Vi har i partiet tagit beslut om att så länge vi kan garantera en god utbildningsnivå för våra elever samt en god arbetsmiljö för skolans personal vill vi bevara skolan i Sandhem.

Vi moderater vill verka för en fortsatt skola i Sandhem. Vi ser att skolan är livsviktig för Sandhem som ort och en nedläggning vore förödande på lång och kort sikt. Vi har dock sagt att det finns en gräns för vad som är rimligt. Nämligen, när barnantalet inte räcker för att bedriva en skola med rätt pedagogiskt innehåll. Där är vi inte och vi kommer agera för en utveckling av Sandhems skola på alla sätt vi kan.

Redan när vi var med om att ta beslutet om att bevara Sandhems skola så sade vi för vår del också att kommunen nu måste ge Sandhems skola ett antal års arbetsro för stabilisering och utveckling tillsammans med samhället. Man kan inte varje år ifrågasätta en verksamhets existens och tro att människor vill ta anställning där eller vara motiverade planera långsiktigt för verksamheten. Så tills vidare är frågan om Sandhems skolas vara eller icke vara en ickefråga för vårt parti. Detta innebär att med en fortsatt tillväxt så ser vi inte något framtida problem att behålla skolan i Sandhem. Men även utvecklingen måste ges tid för att kunna komma igång ordentligt.

Så länge det finns ett elevunderlag ser vi positivt på att behålla skolan
 

Skolans vara eller inte vara beror helt på underlaget, det som är viktigt är att barnen får en skolgång med hög kvalitét, vi har inga planer på att förändra något under förutsättning att det går att rekrytera lärare, att det finns elever o.s.v.

Det är bra att de yngre barnen kan gå i skolan på hemmaplan.

Sen är det bra för utveckling och kvaliteten, att de får gå i Mullsjö skola.

Vi kommer inte att bidra till någon nedläggning av skolan. Vi behöver behöver tänka om, för klasserna i Mullsjö är för stora.

Vi fick ej svar från SD.

Vi FÖRETAGARE VILL EJ SE EN stängning av sandhems skol- och fritidsverksamhet

TACK FÖR DIN ANMÄLAN!
FÖR ATT GÖRA DET LITE SMIDIGARE VID ENTRÉN GÅR DET BRA ATT BETALA INTRÄDET REDAN NU. DET GÖR DU ENKLAST VIA SWISH. MÄRK INBETALNINGEN MED "AW" + DITT NAMN.
SWISHA 150 kr till
123 404 51 83